Aktuāli
Par studiju
Nodarbību saraksts
Galerija
Video
Publikācijas
Prese
Piedāvājums
Sadarbības partneri
Kontakti
Publikācijas
Maģistra darba secinājumi

Z.Valka mg. sc. educ.(Liepājas Universitāte)
„Pieaugušo psihofiziskās veselības nostiprināšana ar austrumu ķermeņa kultūras elementiem/Maģistra darbs.Liepāja: LPA, 2005.-110 lpp.

SECINĀJUMI
  1. Cilvēka psihofiziskā veselība ir atkarīga no tā enerģētiskā potenciāla, dzīvības spēku un procesu balansa organismā, apziņas stāvokļa, personības rakstura īpašībām, dzīves stila un ieradumiem.
  2. Cilvēka veselības kritēriji ir laba pašsajūta un pašizjūta; spēja pašrealizēties; cilvēka āriene, tai skaitā arī ķermeņa kustības, valoda, pašizteiksme; vitalitāte; cilvēka iekšējās sfēras spontanitāte un ekspresija.
  3. Personības izaugsme un attīstība vistiešākā veidā saistīta ar pašaudzināšanu, kas prasa virspiepūli un ir atkarīga no motivācijas.
  4. Personības izaugsmes problēmu risināšanā, kas cieši saistīta ar veselību, svarīga loma ir bezapziņas procesu transformācijai apziņas procesos.


SECINĀJUMI (attiecas uz autores izstrādāto nodarbību modeli)
  1. Pieaugušās sievietes vecumā no 18 – 50 gadiem par savu ikdienas kustību aktivitātes veidu apzināti izvēlējušās relaksācijas kustību nodarbības ar austrumu ķermeņa kultūras elementiem pašsajūtas un ķermeņa formas uzlabošanai, kā arī radošai pašrealizācijai.
  2. Regulāru nodarbību (divas reizes nedēļa) rezultātā uzlabojies sieviešu veselības stāvoklis, pašsajūta un pašizjūta, rakstura iezīmes, spēja pretoties stresam, kā arī radusies sensitivitāte atsevišķās ķermeņa daļās vai visā ķermenī.
  3. Autores izstrādātās un praktizētās relaksācijas kustību nodarbības ar austrumu ķermeņa kultūras elementiem var uzskatīt par terapeitiskām un rekreatīvām.
  4. Pedagoga un audzēkņu pozitīvi tendēta mijiedarbība gan sajūtu un izjūtu, gan intuitīvā un kognitīvā līmenī veicina metodes iedzīvināšanu.
  5. Autores izstrādāto un praktizēto nodarbību rezultātā netiek atrisinātas indivīda iekšējās psiholoģiskās problēmas, taču enerģētiskā potenciāla balansa rezultātā tas var būt kā katalizators šo problēmu risināšanā.

© 2010-2011 by Liāna